Juridische mededelingen en privacybeleid

Rapid'Eau Park-website
Maatschappij: RAPID'EAU RAFT
La Fresquiere
04340 MEOLANS-REVEL
Frankrijk

Telefoon: 04 92 81 92 03

SIRET: 411 954 043 00013
AAP: 9329Z

Publicatiemanager: Dhr. Yann LEPRÊTRE

FOTO CREDITS

© Rapid'Eau Raft

PRIVACYBELEID

Wie zijn we ?

Het adres van onze website is: https://rapideaupark.com.

Opmerkingen

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een anonieme reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel "hash" genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te verifiëren of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, vermijd dit dan met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Websitebezoekers kunnen alle locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Koekjes

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ermee instemmen dat uw naam, e-mailadres en website worden opgeslagen in cookies. Deze cookies zijn bedoeld om het je makkelijker te maken, zodat je bij een volgende reactie niet opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. Deze cookies hebben een levensduur van één jaar.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, plaatsen we ook verschillende cookies om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies hebben een levensduur van twee dagen en cookies voor schermopties hebben een levensduur van één jaar. Als u de optie "Onthoud mij" selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de ID aan van het artikel dat u zojuist hebt gewijzigd. Het verloopt na één dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die ingesloten inhoud.

Met wie delen wij uw gegevens?

Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

Bewaartermijn van gegevens

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Hierdoor kunnen we volgende opmerkingen automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), bewaren we ook de persoonlijke informatie die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

COMPUTERRECHT, BESTANDEN EN VRIJHEDEN

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden en artikel 43 van de wet van 30 september 1986 zoals gewijzigd.

Gebruikers van de site zijn verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de Wet op de gegevensbescherming, bestanden en vrijheden, waarvan de schending kan worden bestraft met strafrechtelijke sancties. In het bijzonder moeten zij zich, met betrekking tot de persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben, onthouden van elke verzameling, van elk misbruik en in het algemeen van elke handeling die de persoonlijke levenssfeer of de goede naam van personen zou kunnen schenden.

Volgens artikel 34 van de genoemde wet hebben gebruikers het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Communicatie- en informatietechnologieën per post of per e-mail aan de webmaster.

De informatie die we verzamelen is afkomstig van:

het contactformulier en de vrijwillige registratie van uw naam, voornaam en e-mailadres, zodat wij op uw bericht kunnen reageren
de verschillende contactmodules waarmee u rechtstreeks een e-mail kunt sturen naar onze diensten
In deze twee gevallen worden uw e-mailadres en contactgegevens alleen gebruikt om u antwoord te geven en uiteindelijk vernietigd.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Rapid'Eau Raft biedt geen garantie voor de resultaten of prestaties van producten op basis van de informatie die op deze server wordt verstrekt. Deze elementen en informatie worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie. Rapid'Eau Raft garandeert niet dat de functies in deze elementen zonder onderbreking en foutloos zullen werken, noch dat hun defecten zullen worden gecorrigeerd.

Rapid'Eau Raft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, met inbegrip van in het bijzonder verlies van winst, klanten, gegevens of enig ander verlies van immateriële goederen (zelfs als Rapid'Eau Raft op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade ) die kunnen voortvloeien uit het gebruik of, integendeel, uit de onmogelijkheid om de diensten aangeboden door de site te gebruiken.

AUTEURSRECHT - AUTEURSRECHT
Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welk elektronisch medium dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rapid'Eau Raft. De reproductie van de teksten van deze site op een papieren drager is toegestaan, vooral in de educatieve context, op voorwaarde dat aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

gratis uitzending
respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of verandering van welke aard dan ook,
duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm – bijvoorbeeld –: “dit document is afkomstig van de website van Rapid'Eau Raft: ubaye-rafting.com. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt". Het internetadres van de Rapid'Eau Raft-site moet verplicht in de referentie voorkomen.
Neem voor ander gebruik contact op met de webmaster.

Rapid'Eau Raft is eigenaar van de domeinnamen ubaye-rafting.com evenals de verschillende gerelateerde grafische voorstellingen, die gedeponeerde handelsmerken en exclusief eigendom zijn.

DOCUMENTEN EN TEKSTEN
De documenten die in elektronische versie op deze site worden verspreid, zijn mogelijk bijgewerkt tussen het moment dat u ze downloadde en het moment dat u ze las. Daarom raden we u aan de geldigheid ervan te controleren. De documenten die in elektronische versie op deze site worden verspreid, zijn het onderwerp geweest van talrijke proeflezingen van onze kant, maar kunnen nog steeds fouten bevatten. Als u er een vindt, aarzel dan niet om ons dit te laten weten door contact op te nemen met de webmaster. We zullen onmiddellijk de bijbehorende correcties aanbrengen. De uitgezonden teksten kunnen bovendien zijn bijgewerkt tussen het moment dat u ze downloadde en het moment dat u ze las.

ANTIVIRUS
Bepaalde gevaren zijn inherent aan het downloaden van een bestand op internet en de gebruiker wordt gewaarschuwd dat hij rekening moet houden met de mogelijke risico's (elke computervirusinfectie, elke bug, elke vertraging, enz.) voordat hij een bestand downloadt. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van de bescherming en back-up van gegevens en apparatuur die in verband met software worden gebruikt. Rapid'Eau Raft kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik of de werking van een vijl. We raden u aan om voor het downloaden een antivirusprogramma te downloaden.

HYPERTEKST LINKS
De Rapid'Eau Raft-site kan door middel van hypertekstlinks verwijzen naar andere internetsites. Rapid'Eau Raft kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites. Iedereen die vanaf deze site een hyperlink wil maken, moet toestemming vragen aan de webmaster. Geen enkele kopie (mirroring) van de site, dat wil zeggen het online plaatsen op een andere URL, is toegestaan.Dank u voor uw interesse in onze site, Rapid'Eau Raft wenst u een goede navigatie.

Vrijetijdsbasis met hoog comfort

Een plek die voor jou is ontworpen

Online winkel

Boek eenvoudig uw activiteit

100% beveiligde betaling

Creditcard / Mastercard / Visa