SERVICEVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Rapid'Eau Raft. Op de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" in verwijzing naar Rapid'Eau Raft. Deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten waartoe hij toegang biedt, wordt door Rapid'Eau Raft aan u, de gebruiker, aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons bedrijf te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Servicevoorwaarden"). ”), inclusief de voorwaarden, bepalingen en het beleid die hierin worden vermeld en/of toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentproviders zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of de Services gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding hiertoe uitdrukkelijk beperkt.

 

Alle nieuwe tools of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of te gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, accepteert u die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

SECTIE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL

 

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige personen ten laste deze site te laten gebruiken.

 

U mag onze producten op geen enkele manier gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de Service gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

 

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

 

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren iemand van dienst te zijn.

 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat dit het volgende omvat: (a) verzendingen via meerdere netwerken; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd versleuteld wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

 

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, enig gebruik van de Service of enige toegang tot de Service, of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze toestemming. uitdrukkelijk geschreven.

 

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

 

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden indien de op deze site aangeboden informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of op worden vertrouwd als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder meer substantiële, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

 

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

ARTIKEL 4 – SERVICE- EN PRIJSWIJZIGINGEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Het kan zijn dat bepaalde producten of diensten alleen online verkrijgbaar zijn via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan kan strikt onderworpen zijn aan ons retourbeleid.

 

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen de nauwkeurigheid van de weergave van kleuren op uw computerscherm echter niet garanderen.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We staan onszelf toe om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de verkoop van elk product op elk moment stop te zetten. Elk product- of serviceaanbod op deze site is ongeldig waar het wettelijk verboden is.

 

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of op hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarvan we denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst, te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

 

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

 

U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor iets dat kan voortvloeien uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

 

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u te informeren over de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de betrokken externe aanbieder(s) en om deze voorwaarden te accepteren.

 

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service toegankelijk zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

 

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van externe bronnen.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan diezelfde derden.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

 

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons stuurt te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en in alle media te gebruiken. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.

7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of die het intellectuele eigendom van een partij schendt of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal mogen bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u indient en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

 

De verzending van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en productbeschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, en dit op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

 

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast op de Service of een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie die wordt aangeboden in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

 

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het overtreden van plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels of wetten; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, evenals andere websites of van internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, te browsen, te verkennen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Service of een gerelateerde site, evenals andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van enig gebruiksverbod.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

We garanderen, garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

 

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

 

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via deze aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Rapid'Eau Raft, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe schade, indirect, incidenteel, bestraffend , speciale schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs in nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of een dienst of product die het gebruikt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of toegankelijk gemaakt door de via de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zich voordoen.

Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

 

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

 

U stemt ermee in Rapid'Eau Raft en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis , inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van wetten of rechten van derden.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

 

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. , zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken ontdekken of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt of hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

 

Deze Servicevoorwaarden of andere beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.

 

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Servicevoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarmee we de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van La Fresquière, Méolans-Revel, Alpes-de-Haute-Provence, 04340, Frankrijk.

 

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd onze website te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat we wijzigingen in deze Servicevoorwaarden hebben geplaatst, accepteert u die wijzigingen.

 

 

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

 

Vragen met betrekking tot de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via rapidauraftubaye@gmail.com.

Vrijetijdsbasis met hoog comfort

Een plek die voor jou is ontworpen

Online winkel

Boek eenvoudig uw activiteit

100% beveiligde betaling

Creditcard / Mastercard / Visa